วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Project 2 เส้น (Line)

เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป
ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขต
ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ
โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง
เส้นมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line)
Linear Shape ไม่ได้เป็นเส้นเพราะไม่ได้ถูกขีด
Curve Linear เส้นโค้ง เส้นไม่ตรง
ความสัมพันธ์กับ Element
Contour / Cross Contour
เส้น=รอย หรือ ขีดที่เกิดจากการลากมีแต่ความยาวที่เห็นได้
Contour = ทำให้เกิด outline นำมาต่อกัน

Assignment
1.ให้นักศึกษาหาความเป็นไปได้ของ เส้น 25 เส้น บนพื้นที่ระนาบ 24 ชิ้น
2.เลือกงานที่ดีที่สุดมา 1 ชิ้น
3.นำงานที่ดีที่สุดมาแก้ไข แบบกระบวนการออกแบบ

รวมทั้งหมดมีงาน 24 ชิ้น และ แก้ไข 1 ชิ้น

1.ให้นักศึกษาหาความเป็นไปได้ของเส้น ไม่จำกัด เส้นหรือขนาด 21 ชิ้น
2.เลือกงานที่ดีที่สุดออกมา 3 ชิ้น พร้อมบรรยาย

รวมทั้งหมดมีงานออกแบบ 21 ชิ้น และ บรรยาย 3 ชิ้น


ภาพทั้งหลายนี้ เป็นเส้นบนระนาบ ไม่ล้มเหลว เพราะมีความเป็นไปได้ ในเอกภาพ
ทำตามอย่างที่โจทย์ได้ให้ไว้ ไม่ใช่นำเส้นมาประกอบเป็นส่งที่คุ้นเคยหรือ เรื่องราว รูปภาพบรรยายภาพ : เป็นภาพที่มีทั้งเส้น โค้ง และเส้นตรงที่หักขึ้น มีขนาดเท่ากัน
ความหนาและบางเท่ากัน ปลายของเส้นโค้งบางเส้นมีลักษณะโค้งง้อ
หรือ บางเส้นตรง ส่วยปลายเส้นมีลักษณะหัก หรือง้อขึ้น เส้นบางเส้นชนกัน และทับกันบรรยายภาพ : เป็นภาพที่มีเส้นโค้ง และเส้นตรง
เส้นโค้งบางเส้นมีลักษณะหมุนเข้าแกนกลาง บางส่วนก้ โค้งไปมา
เส้นมีขนาดเท่ากัน ความหนาและบางเท่ากัน เส้นบางเส้นชนกัน และทับกันบรรยายภาพ : เป็นภาพที่มีเส้นโค้ง และเส้นตรง มีเส้นตรงที่ปลายหักขึ้น หักลงหรือเฉียงลง
มีเส้นโค้งที่ไขว่ไปมา และเส้นต่างๆชนกัน หรือซ้อนทับกันอยุ่สาเหตุที่เลือกเพราะ มันขาดความเคลื่อนไหว นุ่มนวล
เมื่อเราใส่เส้นโค้งจะรู้สึกว่า มีความเคลื่อนไหว และมีความเชื่อมโยงกัน


๕ ความคิดเห็น:

KanoRider กล่าวว่า...

O_o เจ๋ง ยังไม่ทำเลยแฮะ

KuNGpaN กล่าวว่า...

+++


คุนนนกรกัล กรรไกร
55555


ทามเส็ดเร็วไปปะ ห๊า....^______^"

KanoRider กล่าวว่า...

O_o แจ่ม

a.pop กล่าวว่า...

ดีมากเลยค่ะ เป็นการทำงานที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง

Peachy กล่าวว่า...

ขยันจาง (--") เชอะๆๆ